Hagmarkens Förskola Skola

Skolan

Välkommen till Hagmarkens skola, den lilla skolan med det stora hjärtat

IMG_3280.JPG Information inför skolval och skolbyte
Önskar ni byta till vår skola? För information, ring rektor Annika Brodén på telefonnummer 070-287 69 59, så får ni höra mer om oss.

Följ oss gärna på Instagram!
#hagmarkenskola

Skolan är en F-3 skola. Vi har fyra klasser - förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Vi har små klasser vilket ger varje elev mer tid att bli sedd både av sina jämnåriga kamrater och vuxna pedagoger. Vi tycker att småskaligheten är en stor trygghet när grunden läggs för elevernas utvecklande av sig själva i relation till sin omgivning. Småskaligheten bidrar också till att alla känner alla. Vi har plats för ca 88 elever på skolan.
Till hösten 2022 har vi lediga platser i årskurs 1-3. Hör av er till rektor om ni vill veta mer.

Vi arbetar redan från skolstart med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. Ett barn som känner sig tryggt mår bra och har lättare att lära.
Vår musik- och rörelseprofil avspeglar sig på den ordinarie undervisningen på olika sätt: Det kan t.ex. spelas musik/sjungas när eleverna kommer in i klassrummet på morgonen och/eller under lunchen. Rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus. En dag/veckan brukar vi börja skoldagen gemensamt med "röris" ute på skolgården. Varje år sätter vi upp en musikal som visas för vårdnadshavare och allmänhet, vi åker på friluftsdagar och vi har simskola i årskurs 1 och 2. På schemat har vi valt mer undervisningstid i musik samt idrott och hälsa framför elevens val.

Kunskaper

IMG_3287.JPG Vårt mål är att eleverna ska utveckla sitt eget sätt att lära och att få tillit till sin egen förmåga och inspireras att nå ytterligare mål.
Alla elever ska öva sig i att planera, genomföra, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Vi fokuserar på lärande i stället för görande.
Vi för regelbundna samtal med eleverna om vad de kan och hur de kan utveckla sina kunskaper.
Vi försöker skapa ett lustfyllt och utvecklande lärande genom att skoldagen varieras mellan skapande övningar, lek, fysiska aktiviteter och stillasittande arbete. Vi använder olika metoder för att väcka förväntan hos eleverna inför olika kunskapsområden.
Pedagogerna försöker ständigt utveckla sitt sätt att undervisa och diskussioner kring undervisning och lärande sker kontinuerligt i arbetslaget.Länk till vår kontaktsida

IMG_3315.JPG IMG_3317.JPG