Hagmarkens Förskola Skola

Vårdnadshavare

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten för skolskjuts vid frågor kring detta.
E-post: UBF.skolskjuts@uppsala.se

Dokument och blanketter

IMG_3259.JPG

Förskolans dokument

Skolans dokument

Skolans blanketter

Rutiner vid klagomål

Vid sjukdom

Har ditt barn specialkost/födoämnesallergi och har blivit sjuk? Skicka ett meddelande till köket också.
Köket: 073-642 04 32

Sjukanmälan förskolan:

Sjukanmälan via sms/InfoMentor senast klockan 08:00:
Nyckelpigan: 073-639 92 73
Humlan: 073-640 18 14
Trollsländan: 073-640 23 51
Fjärilen: 073-640 81 49

Sjukanmälan skolan:
Sjukanmälan via sms/telefon/InfoMentor senast klockan 08:00:
070-601 47 15Vi följer Landstingets rekommendationer som står i häftet: När barnet är sjukt, samt folkhälsomyndighetens rekommendationer Folkhälsomyndigheten.

Vägledning till föräldrar om god handhygien:
Gå gärna in på denna länk: Tvätta tvätta liten hand.

Feber:
Om barnet har feber ska det vara hemma.
Låt ditt barn också få en feberfri dag (24 timmar) hemma och känna sig friskt innan det återgår till förskolan.

Förkylning:
Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i barngruppen, det är inte alltid feber som är avgörande. Barnet ska orka delta i aktiviteterna.

Antibiotika:
Vid intag av antibiotika får barnet tidigast återgå till förskolan efter två dagars medicinering, samt vara symptomfri.

Magsjuka:
Barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista symtomet. I magsjuketider kan smittspridningen
inom förskolan begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.

Vattkoppor:
Barnet ska vara hemma då det har vattkoppor.
En person med vattkoppor bedöms vara smittfri när inga nya koppor uppkommer och krustorna torkat in. (Kommer snart att revideras i "När barnet är sjukt". Tills dess gäller skrivningen från Folkhälsomyndigheten.)

Ögoninfektion:
Vid alla typer av ögoninfektion får barnet inte vistas i förskolan förrän infektionen är borta.

Löss:
Barn som har löss ska vara behandlade med preparat mot löss och vara noggrant luskammade innan det kommer tillbaka till förskolan. Behandla bara barn som har löss.

Springmask:
Barn som har springmask ska vara behandlade med preparat mot detta och hemma i två dygn innan de kommer tillbaka till förskolan.

Impetigo - Svinkoppor:
Vid impetigo rekommenderas barnet att vara hemma från förskolan tills dess att såren slutat vätska och inga nya blåsor uppstått.

Svalg- och näsprov:
Vid svalg- och näsprov ska barnet vara hemma i väntan på provsvaret.

RS-virus:
Ta inte med nyfödda syskon in på förskolan. Håll de äldre syskonen hemma från förskolan om ni känner oro för smitta.

Fixarkväll

Cirka en gång per termin kallas vårdnadshavarna in för att genomföra de göromål personalen önskar. De kan handla om fönstertvätt, enklare snickerier, trädgårdsarbete eller dylikt.