Hagmarkens Förskola Skola

Vårdnadshavare

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten för skolskjuts vid frågor kring detta.
E-post: UBF.skolskjuts@uppsala.se

Dokument och blanketter

IMG_3259.JPG

Förskolans dokument

Förskolans blanketter

Skolans dokument

Skolans blanketter

Rutiner vid klagomål

Vid sjukdom

Sjukanmälan förskolan:
Sjukanmälan via mobil/sms senast klockan 08:00:
Nyckelpigan: 0736-399273
Humlan: 0736-401814
Trollsländan: 0736-402351
Fjärilen: 0736-408149

Sjukanmälan skolan:
Sjukanmälan via mobil/sms senast klockan 08:00:
070-6014715 eller 018-334165

Vi följer Landstingets rekommendationer som står i häftet: När barnet är sjukt, samt folkhälsomyndighetens rekommendationer Folkhälsomyndigheten.

Vägledning till föräldrar om god handhygien:
Gå gärna in på denna länk: Tvätta tvätta liten hand.

Feber:
Om barnet har feber ska det vara hemma.
Låt ditt barn också få två feberfria dagar hemma innan det återgår till barngruppen under pandemi.

Förkylning:
Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i barngruppen.
Barnet ska orka delta i aktiviteterna. Då det råder pandemi är det folkhälsomyndighetens råd som gäller.

Magsjuka:
Barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista symtomet. I magsjuketider kan smittspridningen
inom förskolan begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.

Vattkoppor:
Barnet ska vara hemma då det har vattkoppor.
När skorpan är torr kan man återgå till barngruppen.

Fixarkväll

Cirka en gång per termin kallas vårdnadshavarna in för att genomföra de göromål personalen önskar. De kan handla om fönstertvätt, enklare snickerier, trädgårdsarbete eller dylikt.