Hagmarkens Förskola Skola

Förskolan

Välkommen till Hagmarkens Förskola

Augusti 2017 flyttade vi tillbaka till våra gamla lokaler efter fem år i tillfälliga moduler. Huset är numera totalrenoverat med giftfria lokaler.
Hagmarkens förskola ligger i Bälinge med närhet till naturområden som vi ofta utforskar. Förskolan har fyra avdelningar: Humlan (1-3 år), Nyckelpigan (1-3 år), Fjärilen (3-5 år) och Trollsländan (3-5 år). Vi strävar efter en samverkan mellan avdelningarna och alla barn är all personals ansvar. Förskolan arbetar utifrån vår profil; Musik och rörelse (se under punkten Musik och rörelse & Profil på hemsidan). Förskolan har även ett eget tillagningskök där god och näringsrik mat lagas av våra kockar (Se under punkten köket på hemsidan).

Leken

På Hagmarkens förskola är leken viktig. Leken utvecklar barnets språk och viktiga grundläggande begrepp tränas. Barnets motorik utvecklas och kunskaper om sin omvärld befästs. Leken hjälper barnen att bearbeta känslor och upplevelser. Barnens sociala förmåga tränas och självkänslan stärks. I leken tränas också samförstånd och skillnaden på verklighet och fantasi.

I undervisningen lär sig barnen grundläggande kunskaper i matematik, språk etc. på ett roligt och lustfullt sätt. Barnen experimenterar, prövar olika material och tekniker. Planeringen utgår från barnens egna frågeställningar och intressen. Det projekterande arbetssättet, där många grundläggande kunskaper vävs in, pågår så länge som personalen lyckas fånga barnens brinnande intresse för ämnet/temat.

Omsorg, utveckling och lärande

Hagmarkens förskola arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18). Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn, där alla barn har rätt att lyckas. Hagmarkens förskola arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling samt har en plan mot kränkande behandling i syfte att främja alla barns lika rättigheter.
Vi dokumenterar i bild och text barnets utveckling och lärande, reflekterar tillsammans och tar del av barnens tankar och funderingar. Vi fokuserar på det positiva och ser möjligheterna hos varje enskilt barn. Omsorg, utveckling och lärande sker både i vår ute- och innemiljö och vi ser en stor vikt i att ta vara på utomhusmiljön som ett av de ”pedagogiska rummen”. Därmed är vi ofta ute, både på vår gård och i vår närmiljö där vi tar både kortare och längre utflykter.

Bro mellan hem och förskola

Hagmarkens viktigaste mål är att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, känna trygghet och trivas på förskolan.

Vårdnadshavarna är en stor tillgång för hela Hagmarkens verksamhet. Varje år skickas barn- och föräldraenkäter ut där resultaten ligger till grund för Hagmarkens ständiga strävan att bli en ännu bättre förskola för både barn och vårdnadshavare.

Varje höst genomförs ett starta upp-samtal som vi pedagoger ser som ett bra tillfälle till att mötas och lära känna barnet och dess familj utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Varje vårtermin genomförs även utvecklingssamtal med vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande. Ett samtal som tar hänsyn till barnet både hemma och på förskolan.

På Hagmarkens förskola har vi även ett förskole-/skolråd där representanter från vårdnadshavare, personal och ledning träffas en gång per termin. Förskole-/skolrådet fungerar som en länk mellan förskola och hem. Information om aktuella händelser, ekonomi, förändringar i personalgrupp/barngrupp är exempel på vad som kan diskuteras.

Gemensamt schema på Hagmarkens förskola

Öppettider: 6.30 - 17.30
________________________________________________________________

6:30 Förskolan öppnar på Humlan. Barnen får äta medhavd frukost eller frukost som finns på förskolan.

7:45 Övriga avdelningar öppnar.

8:45 Alla barn har kommit till förskolan.

9:00 Samling med fruktstund. Flera avdelningar delar upp sig i mindre samlingar med olika fokus.

9:15 Barnen indelas i grupper (exempelvis utomhuslek, inomhuslek, temaarbete eller planerade aktiviteter som rörelse eller skapande).

11:00 Lunch

11:30 Vilor (små barn sover, större barn delas in i sagoläsningsgrupper)

12:00 Lugn sysselsättning för vakna barn att välja (exempelvis pussel, spel, playdooh-deg, pyssel).

13:00 Barnen indelas i grupper (utomhuslek/inomhuslek)

14:00 Mellanmål (med tex fil och flingor, hembakat bröd, pålägg, mjölk/vatten eller smoothie)

15:00 Fri lek i lekgrupper/utomhuslek

16:30 Kvarvarande barn samlas på Humlan eller utomhus när väder och årstid tillåter. Fri lek inne eller ute. Frukt serveras.

16:55 Stora enhetens dörr låses så att alla går in och ut genom lilla enhetens dörr.

17:30 Förskolan stänger.
________________________________________________________________