Hagmarkens Förskola Skola

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för elevers välmående och utveckling mot utbildningens mål. Skolans elevhälsoteam består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare, likabehandlingsgrupp och rektor.

Likabehandlingsgruppen är en undergrupp inom elevhälsan och deras uppgift är att samordna olika insatser kring enskilda elever, elevgrupper och pedagogers agerande. De uppdaterar årligen våra aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling samt vår plan mot kränkande behandling tillsammans med skolans rektor. Vill ni ta del av den så hör av er till skolan.