Hagmarkens Förskola Skola

Fritids

IMG_3227.JPG I fritidsverksamheten har vi barn från förskoleklass upp till 3:an. Fritidsverksamheten tar vid då skoldagen slutar och inleds oftast med en samling. Barnen är indelade i två avdelningar: Minifritids F-1 och Storfritids 2-3.

Målsättningen med vår verksamhet är främst att ge barnen möjligheter att utveckla sin sociala kompetens och sin empatiska förmåga. Det möjliggörs genom att vi ser skola och fritids som en enhet och får därmed ett helhetsperspektiv på varje barns vardag. Pedagogerna som arbetar på fritids finns även i klasserna under skoltid och lärarna arbetar viss del på fritids.

Andra mål är att ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla den fria leken, att få dem nyfikna på att prova olika typer av aktiviteter samt att stimulera till musik- och rörelseaktiviteter.

IMG_3213.JPG