Hagmarkens Förskola Skola

Historia

Hagmarkens historia - tillbakablick

Hagmarkens förskola startade i kommunal regi i början av 1980-talet. Sommaren 1994 beslutade kommundelsnämnden att förskolan skulle upphöra p.g.a. prognoser som visade en nedgång i antalet barn med behov av förskoleplats kommande år.
I januari 1995 öppnade Hagmarkens personaldrivna förskola i enskild regi.

Hösten 1999 startade Hagmarken även en f-3 skola i förskolans lokaler med 12 elever/årskull. Föräldrar och personal beslutade tillsammans förskolans och skolans profil: Rörelse & musik.
F.d. kommundelshuset byggdes om till skola och Hagmarkens skola startade i nya fina lokaler hösten 2009 och utökade samtidigt antalet elever till 20-22/klass. Förskolans verksamhet utökades med en fjärde avdelning i samband med skolans flytt.

Våren 2011 flyttade förskolan till moduler p.g.a. fuktskador i ordinarie byggnad. Höstterminen 2017 flyttade förskolan tillbaka till nyrenoverade lokaler, en giftfri förskola.

Den 15 mars 2016 gjordes en aktieöverlåtelse mellan Berith Strömquist och Atvexa/TP förskolor.
Rektor för för Hagmarkens Förskola/Skola AB är Carina Engblom. VD för TP förskolor är Kajsa Söderberg Camel. kajsa.soderberg@tpforskolor.se
http://www.tpforskolor.se