Hagmarkens Förskola Skola

VFU

VFU är en förkortning av "verksamhetsförlagd utbildning". Detta innebär att vi tar emot studenter från lärarutbildningen i Uppsala. Hos oss på Hagmarken får studenter pröva på hur det är att arbeta i förskolan, skolan eller på fritidshemmet. De studenter som kommer ut till oss får en handledare som har ansvar för handledning och bedömning.

Kontaktperson på Hagmarkens skola

Caroline Perlkvist, 018-33 41 65,
sköter kontakterna
med VFU-organisationen
på Lärarutbildningen.

Kontaktperson på Hagmarkens förskola

Camilla Jonasson, 08-128 688 00
sköter kontakterna
med VFU-organisationen
på Lärarutbildningen.