Hagmarkens Förskola Skola

Profil

Musik

IMG_3164.JPG Musik är ett glädjeämne som många barn känner särskilt för. Musiken har sitt eget språk – ett språk som alla barn förstår och kan förhålla sig till känslomässigt. Musiken är därför ett naturligt inslag i vardagen på Hagmarken och genomsyrar all verksamhet.

Redan i tidig ålder får barnen sjunga mycket och spela instrument. Att genomföra musikaler är något som även de minsta får vara med på. Det är viktigt att förstå sig på och att kunna använda sin röst på ett bra sätt. Därför börjar barnen i förskoleklassen att arbeta med röstvård. Detta görs på ett för barnen mycket lättförståeligt och roligt sätt.

De äldre barnen får göra egna sånger, skriva egna noter, dansa och spela instrument m m. Varje år sätter vi upp en musikal där alla skolbarn bildar en stor kör och de som vill av de äldsta eleverna spelar teater och sjunger solo. Musikalarbetet ger barnen sångglädje, körkunskap, "scenskola", självförtroende och minnen för livet.

Rörelse

Profilbild_2.jpg Vi på Hagmarken arbetar medvetet för att öva och vidareutveckla barnen i sin kroppsuppfattning. En viktig del i detta är givetvis den som innefattar kroppsrörelser av alla de slag. Balans, koordinationsförmåga och motoriska färdigheter (taktila såväl som kinestetiska) är alla viktiga pusselbitar i detta arbete. Arbetet med rörelse ter sig olika beroende på barnens ålder.

De barn som går i skolan får, förutom idrottspassen, även rörelseaktiviteter under andra ämnen. Aktiviteterna är i dessa fall lekbetonade där lekens utformning övar upp deras motoriska färdigheter och lekens innehåll det aktuella skolämnet.
På Hagmarkens skola har vi fem tillfällen simundervisning för förskoleklassen på Fyrishov under vårterminen. Årskurs 1 och 2 har fem lektionstimmar simundervisning vardera på Bälingebadet varje läsår. Då eleverna går i årskurs 3 så får de simma 1-2 lektionstimmar eller fler vid behov.

IMG_3173.JPG IMG_3270.JPG