Hagmarkens Förskola Skola

Förskoleklass

Språk

fkl-bornholm_kort_liten.jpg Att stimulera barnens språk och identitetsutveckling är en viktig del av förskoleklassens verksamhet. Det gör vi genom att dagligen arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Huvudsyftet med dessa lekar är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsningen.

Vi håller på med mycket rim och ramsor, lyssnandelekar, meningar och ord med mera. Barnen leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt utan känsla av upprepningar eller motgångar. Det är väldigt viktigt med glädje och lek, då vårt huvudmål under förskoleklassåret är att de ska känna lust och vilja till fortsatt lärande.

För att stimulera barnens språkförståelse arbetar vi även med skönlitteratur där barnen uppmuntras att berätta och prata om texterna.

Matematik

fkl-lycko_smal_litenb.jpg Matematik finns överallt i vardagen och barnen introduceras med hjälp av olika mattelekar i grundläggande matematiska begrepp som till exempel mönster, jämförelseord, former och antal.

Det är viktigt att barnens egna tankar och funderingar får stå i centrum. Lekarna och problemen varierar mycket och under lång tid för att barnen ska få en god förståelse för matematiken och dess symboler och tecken.