Hagmarkens Förskola Skola

Lediga platser

Skolan

Har du ett barn i åldern 6-9 år som vill gå på en lite mindre skola?
Då kanske vi är rätt alternativ för ditt barn. Till hösten 2024 har vi lediga platser i åk 1 och 3.
Hagmarkens skola är en liten fristående skola, F-3 med profilen musik och rörelse. Vi har små elevgrupper vilket ger varje elev mer tid att bli sedd både av sina jämnåriga kamrater och av vuxna pedagoger. Vi anser att småskaligheten är en stor trygghet när grunden läggs för barnens utvecklande av sig själva i relation till sin omgivning.
Vi arbetar redan från skolstart med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. Ett barn som mår bra har lättare att lära.
Vår musik- och rörelseprofil avspeglar sig på den ordinarie undervisningen på olika sätt och på schemat har vi valt att ha mer undervisningstid i ämnena musik och idrott och hälsa framför elevens val. Vår övertygelse är att musik och rörelse leder till bättre hälsa hos eleverna.
I övrigt följer vi skolans läroplan och ger eleverna den viktiga grund de behöver för fortsatt lärande högre upp i åldrarna.

Vi tar gärna emot besök från intresserade familjer. Vi har för närvarande lediga platser.
Kontakta rektor Carina Engblom om du vill boka ett besök i vår verksamhet. Telefon: 08-128 688 33

Varmt välkomna!