Hagmarkens Förskola Skola

Ansökan förskola

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola. Du kan ställa barnet i kö när det är en månad gammalt. Kom ihåg att ansöka om en plats senast fyra månader innan du vill att barnet ska börja.

Den 1 augusti 2018 införde Uppsala kommun nya regler och antagningsprinciper. När det är kö till platser på en förskola gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

1. Syskon till barn som redan har plats på den aktuella förskolan. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

2. Barn som har längst relativt avstånd till en annan förskola i närheten, så kallad relativ närhet.

3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja på förskolan.

4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

Mer information finns på Uppsala kommuns hemsida som du kan komma till här.