Hagmarkens Förskola Skola

Samråd

På Hagmarken finns ett samråd som träffas en gång per termin. I rådet sitter vårdnadshavare, en till två från varje avdelning/årskurs, samt en till två personalrepresentanter från förskola respektive skola. På mötena diskuteras frågor som kan förbättra vardagen på förskolan/skolan för våra barn.
Det är viktigt att poängtera att vi aldrig diskuterar enskilda barn på mötena. Möten protokollförs och läggs ut på InfoMentor.