Hagmarkens Förskola Skola

Länkar till vårdnadshavare

Barnombudsmannen
Myndighet som arbetar för barns lika rättigheter


Hem och skola
Vårdnadshavares samverkan med skolan


Skolverket
Fakta, nyheter m.m. om skolan/förskolan


BRIS
Barnens Rätt I Samhället