Hagmarkens Förskola Skola

Musik och rörelse

Profil

Musik är ett glädjeämne som många barn känner särskilt för. Musiken har sitt eget språk – ett språk som alla barn förstår och kan förhålla sig till känslomässigt. Musiken är därför ett naturligt inslag i vardagen på Hagmarken och genomsyrar all verksamhet.

När vi planerar vår verksamhet har vi även rörelsen som ett element. Under året har vi speciella utedagar då vi fokuserar på rörelse i olika former. På måndagar har vi gemensamma rörelseaktiviteter utomhus.
Då vintervädret tillåter går den blivande förskoleklassen till skolan och har skridskoskola tillsammans med klass 2 under en vecka. Vi brukar även springa "Hagmarksloppet".

Genom att vi varje dag är utomhus och leker på gården eller i skogen, får barnen många möjligheter att utveckla sin grovmotorik på olika underlag.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformar som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans"

ur Läroplan för förskolan, Lpfö18