Hagmarkens Förskola Skola

Vårdnadshavare

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten för skolskjuts vid frågor kring detta.
E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Information om skolskjuts dec 2017

Dokument och blanketter

IMG_3259.JPG

Rutiner vid klagomål

Förskolans dokument

Förskolans blanketter

Skolans dokument

Skolans blanketter

Vid sjukdom

Sjukanmälan förskolan:
Sjukanmälan via mobil/sms senast klockan 08:00:
Nyckelpigan: 0736-399273
Humlan: 0736-401814
Trollsländan: 0736-402351
Fjärilen: 0736-408149

Sjukanmälan skolan:
Sjukanmälan via mobil/sms senast klockan 08:00:
070-6014715 eller 018-334165

Vi följer Landstingets rekommendationer som står i häftet: När barnet är sjukt

Feber:
Om barnet har feber ska det vara hemma.
Låt ditt barn också få en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen.

Förkylning:
Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i barngruppen.
Barnet ska orka delta i aktiviteterna.

Magsjuka:
Barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista symtomet.

Vattkoppor:
Barnet ska vara hemma då det har vattkoppor.
När skorpan är torr kan man återgå till barngruppen.

Fixarkväll

En gång per termin kallas vårdnadshavarna in vid behov, max 3 timmar/termin och genomför de göromål personalen önskar.

Senast uppdaterad 180109