Hagmarkens Förskola Skola

Skolan

Allmänt

IMG_3280.JPG Skolan är en F-3 skola som är indelad i grupperna: F, 1, 2 och 3. Vi har små barngrupper vilket ger varje barn mer tid att bli sedd både av sina jämnåriga kamrater och vuxna pedagoger. Vi anser att småskaligheten är en stor trygghet när grunden läggs för barnens utvecklande av sig själva i relation till sin omgivning. Idag går ca 85 elever på skolan och det här läsåret har vi 13 personal som har delat ansvar för barnen.
Genom att redan från skolstart arbeta medvetet med självkänsla och självförtroende som grund för den övriga personlighetsutvecklingen, får barnen en bra grund att stå på. Ett barn som mår bra har lättare att lära.
Vår musik- och rörelseprofil avspeglar sig på den ordinarie undervisningen på olika sätt: Det kan t.ex. spelas musik/sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen och/eller under lunchen, rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus. Varje år sätter vi upp en musikal som visas för föräldrar och allmänhet, vi åker på friluftsdagar till Studenternas och Österängens IP och vi har simlek i ettan och tvåan.

Kunskaper

IMG_3287.JPG Vårt mål är att eleverna ska utveckla sitt eget sätt att lära och att få tillit till sin egen förmåga och inspireras att nå ytterligare mål.
Alla elever ska öva sig i att planera, genomföra, utvärdera och reflektera över sitt arbete. I den får elever skriva och reflektera kring vad de lärt sig under veckan. Vi fokuserar på lärande i stället för görande.
Vi för regelbundna samtal med barnen om vad de kan och hur de kan utveckla sina kunskaper.
Vi försöker skapa ett lustfyllt och utvecklande lärande genom att skoldagen varieras mellan skapande övningar, lek, fysiska aktiviteter och stillasittande arbete. Vi använder olika metoder för att väcka förväntan hos eleverna inför olika kunskapsområden.
Pedagogerna försöker ständigt utveckla sitt sätt att undervisa och diskussioner kring undervisning och lärande sker kontinuerligt i arbetslaget.Länkar till kontaktuppgifter för personal på skola/fritidshem och övrig personal.

IMG_3315.JPG IMG_3317.JPG

Senast uppdaterad 170824