Hagmarkens Förskola Skola

Skolan

Välkommen till Hagmarkens skola

IMG_3280.JPG Skolan är en F-3 skola som är indelad i grupperna: F, 1, 2 och 3. Vi har små barngrupper vilket ger varje barn mer tid att bli sedd både av sina jämnåriga kamrater och vuxna pedagoger. Vi anser att småskaligheten är en stor trygghet när grunden läggs för barnens utvecklande av sig själva i relation till sin omgivning. Idag går ca 80 elever på skolan.
Vi arbetar redan från skolstart med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. Ett barn som mår bra har lättare att lära.
Vår musik- och rörelseprofil avspeglar sig på den ordinarie undervisningen på olika sätt: Det kan t.ex. spelas musik/sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen och/eller under lunchen, rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus. Varje år sätter vi upp en musikal som visas för föräldrar och allmänhet, vi åker på friluftsdagar och vi har simlek i ettan och tvåan. På schemat har vi valt mer undervisningstid i musik samt idrott och hälsa framför elevens val.

Kunskaper

IMG_3287.JPG Vårt mål är att eleverna ska utveckla sitt eget sätt att lära och att få tillit till sin egen förmåga och inspireras att nå ytterligare mål.
Alla elever ska öva sig i att planera, genomföra, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Vi fokuserar på lärande i stället för görande.
Vi för regelbundna samtal med barnen om vad de kan och hur de kan utveckla sina kunskaper.
Vi försöker skapa ett lustfyllt och utvecklande lärande genom att skoldagen varieras mellan skapande övningar, lek, fysiska aktiviteter och stillasittande arbete. Vi använder olika metoder för att väcka förväntan hos eleverna inför olika kunskapsområden.
Pedagogerna försöker ständigt utveckla sitt sätt att undervisa och diskussioner kring undervisning och lärande sker kontinuerligt i arbetslaget. Under läsåret 2018-2019 deltar hela skolan i Skolverkets kompentensutveckling "Specialpedagogik för lärande".Länkar till kontaktuppgifter för personal på skola/fritidshem och övrig personal.

IMG_3315.JPG IMG_3317.JPG

Senast uppdaterad 180827