Hagmarkens Förskola Skola

Historia

Hagmarkens historia - tillbakablick

Hagmarkens förskola startade i kommunal regi i början av 1980-talet. Sommaren 1994 beslutade kommundelsnämnden att förskolan skulle upphöra p.g.a. prognoser som visade en nedgång i antalet barn med behov av förskoleplats kommande år.
I januari 1995 öppnade Hagmarkens personaldrivna förskola i enskild regi.

Hösten 1999 startade Hagmarken även en f-3 skola i förskolans lokaler med 12 elever/årskull. Föräldrar och personal beslutade tillsammans förskolans och skolans profil: Rörelse & musik.
F.d. kommundelshuset byggdes om till skola och Hagmarkens skola startade i nya fina lokaler hösten 2009 och utökade samtidigt antalet elever till 20-22/klass. Förskolans verksamhet utökades med en fjärde avdelning i samband med skolans flytt.

Våren 2011 flyttade förskolan till moduler p.g.a. fuktskador i ordinarie byggnad som nu ska renoveras av Skolfastigheter AB. Höstterminen 2017 flyttade förskolan tillbaka till nyrenoverade lokaler, en giftfri förskola.

Den 15 mars 2016 gjordes en aktieöverlåtelse mellan Berith Strömquist och Atvexa/TP Pedagogerna.
Ny VD för Hagmarkens Förskola/Skola AB är Kajsa Söderberg Camel, TP Förskolor kajsa.soderberg@tpforskolor.se
http://www.tpforskolor.se

Senast uppdaterad 180814