Hagmarkens Förskola Skola

Förskole/skolråd

På Hagmarken finns ett välfungerande förskole-skolråd som träffas en gång per termin. I rådet sitter vårdnadshavare, en till två från varje avdelning/årskurs, samt en till två personalrepresentanter från förskola respektive skola. På mötena diskuteras frågor som rör våra barn och deras vardag på förskolan/skolan. Diskussionspunkter kan föras upp på dagordningen av personal/förskolechef/rektor men framför allt finns möjlighet för er föräldrar att lyfta frågor och tankar. Detta gör ni lättast genom att maila till representanter i rådet, eller att hugga tag i någon av föräldrarepresentanterna. Vilken vårdnadshavare som är representant för vilken avdelning/årskurs kan ni se under avsnittet representanter nedan.
Det är viktigt att poängtera att vi aldrig diskuterar enskilda barn på mötena. Möten protokollförs och läggs sedan upp på denna sida för att ni som vårdnadshavare ska kunna följa vårt arbete.

Representanter 2017-2018:

Humlan: Anna Ringwall
Nyckelpigan: Anna Tschöp Branteström
Fjärilen: Olof Tengvar och Natalie Stenkvist
Trollsländan: Vakant
Förskoleklass: Maria Eriksson och Sara Ahlgren
Ettan: Malin Fridqvist och Jenny Junevall
Tvåan: Annika Eriksson och Anders Eklund
Trean: Frida Baeckström och Helena Stenman
Skolan: Anne Backström
Förskolan: Anette Alvarsson och Anna Liljekvarn
Ledning: Tina Wallin och Annika Brodén

Protokoll

Protokoll förskole- och skolråd 2016-10-27

Protokoll förskole- och skolråd 2016-02-29

Protokoll förskole- och skolråd 2017-10-26

Senast uppdaterad 171215