Hagmarkens Förskola Skola

Förskole/skolråd

På Hagmarken finns ett välfungerande förskole-skolråd som träffas en gång per termin. I rådet sitter vårdnadshavare, en till två från varje avdelning/årskurs, samt en till två personalrepresentanter från förskola respektive skola. På mötena diskuteras frågor som rör våra barn och deras vardag på förskolan/skolan. Diskussionspunkter kan föras upp på dagordningen av personal/förskolechef/rektor men framför allt finns möjlighet för er föräldrar att lyfta frågor och tankar. Detta gör ni lättast genom att maila till representanter i rådet, eller att hugga tag i någon av föräldrarepresentanterna.
Det är viktigt att poängtera att vi aldrig diskuterar enskilda barn på mötena. Möten protokollförs och läggs sedan upp på denna sida för att ni som vårdnadshavare ska kunna följa vårt arbete.

Protokoll

Protokoll förskole- och skolråd 2016-10-27

Protokoll förskole- och skolråd 2016-02-29

Protokoll förskole- och skolråd 2017-10-26

Protokoll förskole- och skolråd 2018-03-15

Senast uppdaterad 180316